بویلر بخار عقب مرطوب

بویلر بخار عقب خیس

در بویلر بخار عقب خیس از آنجا که در تمامی نقاط شعله و گرمای حاصل از احتراق بطور مستقیم با سیال آب در ارتباط می باشد راندمان حرارتی در حد ماکزیمم بوده و درجه حرارت گاز های خروجی از دودکش در کمترین مقدار ممکن می باشد.

بویلر بخار عقب خیس

1-استاندارد طراحی :      B.S 2790 & E.N 12953 (edition 2011)3-استاندارد مصرفی :4-ورق:  B.S 1501-151 GR.430A , ASTMA516 GR.70 , DIN17155-17MN4

5-لوله آتش خوار : B.S 3059 , EN 10216 PART1H.F.S , DIN17175-ST35.8

6- ظرفیت ساخت :  2200 lb/hr (1000 Kg/hr) To 33000 lb/hr (15000 Kg/hr)

7-فشار کاری : 10 تا 25 بار

8- دمای بخار اشباع شده  185 C و دمای بخار سوپر هیت 250 C

9-انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای 600±20 C

10-انجام تست گرم بر روی کلیه بویلر ها

11-دارای گواهینامه برچسب انرژی Grade A با بازدهی بیش از 85 درصد

12-استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس 3 جهت افزایش 5 الی 15 درصدی راندمان بویلر

13-ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE

14-دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی

15- ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book