بویلر بخار عقب خشک

بویلر بخار عقب خشک

بویلر بخار عقب خشک محفظه ای است که با تغذیه آب به درون آن ، به کمک یک منبع گرمایی، بطور پیوسته بخار تولید می گردد.

در طرح های اولیه ، دیگ بخار پوسته ای ساده با یک لوله تغذیه و یک خروجی بخار بود که روی آن با آجر پوشیده می شد . سوخت در داخل پوسته سوزانده می شد و گرمای آزاد شده که بیشتر آن به بیرون رفته و تلف می شد از روی سطح پائینی پوسته عبور داده می شد .

در بویلر بخار عقب خشک با سه مرحله گردش کامل دود در آنها در ظرفیت های حرارتی پائین( از 315 تا 4000 کیلو گرم بخار در ساعت) ساخته می شوند . دسترسی بسیار سریع به کلیه قسمتهای بویلر از یک طرف و انجام عملیات سرویس های نوبتی و تعمیرات بسیار سریع و آسان و کم هزینه از طرف دیگر عامل مهم در انتخاب و استفاده از این دیگها می باشد

بویلر بخار عقب خشک

1-استاندارد طراحی :      B.S 2790 & E.N 12953 (edition 2011)

3-استاندارد مصرفی :

4-ورق:  B.S 1501-151 GR.430A , ASTMA516 GR.70 , DIN17155-17MN4

5-لوله آتش خوار : B.S 3059 , EN 10216 PART1H.F.S , DIN17175-ST35.8

6- ظرفیت ساخت :  660 lb/hr (300 Kg/h) To 11000 lb/hr (5000 Kg/hr)

7-فشار کاری : 10 تا 18 بار

8- دمای بخار اشباع شده  185 C و دمای بخار سوپر هیت 200 C

9-انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای 600±20 C

10-انجام تست گرم بر روی کلیه بویلر ها

11-دارای گواهینامه برچسب انرژی Grade B با بازدهی بیش از 75 درصد

12-استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس 3 جهت افزایش 5 الی 15 درصدی راندمان بویلر

13-ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE

14-دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمتم اتوماتیک اروپایی

15- ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book